Posted on Napsat komentář

Kameny a jejich vibrace

Kameny provázejí člověka od pradávna. Lidé je používali jako pracovní nástroj i jako prostředek k léčení. Dávali lidem sílu a energii, uzdravovali, obnovovali sílu, nosili se na ochranu. Stavěli se z nich svatyně a chrámy. Aztékové vykládali své posvátné masky krystaly, aby navázali kontakt ze svými bohy, vkládali je do úst soch a byli spojnicí mezi zemřelými a tímto světem. V případě nemocí obkládali lůžko nemocného příslušnými kameny.  V Persii se s krystaly obkládali zdi domů a mešit, aby obyvatelé a věřící byli chráněny.  V Egyptě měl každý bůh svůj kámen, který byl použit vždy, když lidé potřebovali přivolat boha, nebo léčit příslušnou nemoc. V Číně zdobili korunu císařů, aby císařovi dodali moc, jistotu a vedli ho po správné cestě. Maorové z krystalů vyráběli sošky svých bohů a předků a obraceli se k nim v případě nemocí, válek nebo nepřízně počasí.

Krystaly nám svoji energii předávají na základě rezonancí a vibrací. Můžeme je použít nejen k léčení různých neduhů, tak i na meditaci a uklidnění mysli.

Kritérium pro výběr kamene.
Můžeme se řídit astrologickým slunečním znamením, kdy má každé znamení přiřazené své kameny. Tabulku s přehledem kamenů najdete většinou u každého prodejce. Jelikož prodejci využívají různé zdroje, mohou se dost odlišovat.

Další možností je hledat kámen podle nemoci nebo problému, který nás trápí a s nímž nám má pomoci. Krystaly léčí současně ve fyzické, citové, rozumové i duchovní rovině. Umí vyladit energie a odstraňují vzniklou nerovnováhu tím, že se dostanou až ke kořenu problému. Vibraci krystalů pronikají do hloubky a působí na čakry a auru člověka, a tím spouštějí léčební proces.

Já osobně preferuji, a nejvíc bych doporučila výběr kamene podle osobních pocitů a sympatií, stejně jako si vybíráme přátelé či partnera. Chci-li opravdu dobře využít možnosti, které krystal nabízí, musí prostě sednout a líbit se, musí se ke mně hodit, potom teprve může dodat to, co od něj člověk očekává. Na každého člověka působí kámen jinak, proto je dobré rozhodovat se opravdu sám podle sebe. Jednomu člověku může kámen pomoci, na jiného ten samý nepůsobí vůbec, nebo má odlišné účinky – může třeba znásobit jeho přecitlivělost nebo smutek. Kámen neškodí, jenom zesiluje, zmírňuje nebo mění vibrace člověka v oblasti aury a čaker, tak aby se dostali do stabilní roviny.

Péče o kámen

Tak jako o lidské tělo a zdraví je potřeba pečovat i o tělo a zdraví námi vybraného kamene. Jsou kameny, které vyžadují specifickou péči, ale obecně platí, že kámen, který přijímá energii a špatné vlivy je potřeba čistit. Očista kamenů se provádí pod tekoucí vodou, nejlépe pramenitou, či v misce s vodou ponořen na několik hodin. Existuje ale několik málo krystalů, které se čistit nemusí. Citrín, kyanit a azezulit mají samočisticí schopnosti. Čistý křemen a karneol dokážou vyčistit ostatní krystaly, přičemž zvlášť dobře působí na jemné drolivé kameny. Samy potom ale také potřebují vyčistit.

Následné nabíjení kamenů se různí podle druhu, podle mé osobní zkušenosti je dobré nabíjet spolu s křišťálem.
Každý kámen, stejně jako každý člověk, je jiný, a proto i on vyžaduje vždy něco jiného. Některé kameny se nabíjí na přímém slunci, jiné za denního světla, ale přímé slunce jim nevyhovuje a jsou i takové, které se mohou nabíjet pouze v noci, za působení měsíce, protože sluneční svit je znehodnocuje.

Použití a nošení kamenů.

Krystaly, aby předali energii člověku musí přijít do styku minimálně s kůží člověka. Ideální je šperk na krku nebo náramek. Můžou se použít jako podložka pod nádobu s vodou, nebo dekorace do bytu. Byla bych opatrná na elixíry, obzvlášť v případě nezkušených nováčků. Jsou kameny, které ve vodě uvolňují jedovaté látky, jejichž požitím by si mohl člověk způsobit otravu.
Nepsaným pravidlem při používání drahých kamenů je osobitost. Na kámen, který nosíte, byste neměli nechat sahat a působit jiného člověka, protože, jak již bylo řečeno, kamínky mají schopnost vstřebávat energie z okolí a předávat je svému nositeli a ovlivňovat ho.

Kameny jsou jako lidské bytosti. Když si Vás vyberou je potřeba s nimi rozmlouvat, jako s přítelem. Takový kámen je pak mocnější a jeho energie intenzivnější, když ho zavrhnete, jeho energie se vytratí. Starejme se o ně, važme si je, jsou čím dál tím vzácnější.

Posted on Napsat komentář

Opravdová žena

Kdo to jsou opravdové ženy? Nevím, ale opravdová žena je krásná bytost. Je sebejistá, ale ne sobecká a namyšlená. Je to žena, která si váži sebe a toho čím je. Je to žena, která našla sebe v sobě. Zní to šíleně, ale je to tak. Není snadné najít sama sebe. Očekává se od ženy, že bude matkou, manželkou, milenkou, přítelkyní, důvěrnicí. Každá žena je několik bytostí najednou a rozpoznat v tolika rolích to, čím je, je opravdu velice ale velice těžké. Být ženou je dar a chce to hodně práce poznat v tomto světě sama sebe. Najít se a být opravdová. Opravdová žena s opravdovými potřebami, s opravdovými touhami, s opravdovým srdcem. Je to tak prosté, být sama sebou,  být opravdová a nepředstírat, nehrát žádné role. Skutečná krása je v opravdovosti.

Lidé zkrásnějí, když cítíte jejich sebedůvěru a opravdovost. Buďme opravdoví, buďme krásní.