Design by Saffron

Kameny a jejich vibrace

Krystaly nám svoji energii předávají na základě rezonancí a vibrací. Můžeme je použít nejen k léčení různých neduhů, tak i na meditaci a uklidnění mysli.

Kameny provázejí člověka od pradávna. Jsou hmotné, pevné a tvoří geometricky pravidelné tvary – krystaly. V jejich tvarech najdeme některý z tvarů božské geometrie – trojúhelník, čtverec, rovnoběžník, lichoběžník, obdélník a jiné.

Vznikaly v době, kdy se rodila i naše planeta a vycházejí z energie Země a Slunce, ale i Měsíce. Lidé je používali jako pracovní nástroj i jako prostředek k léčení.

Dávaly lidem energii, uzdravovaly, obnovovaly sílu, nosily se na ochranu. Stavěly se z nich svatyně a chrámy.

Aztékové vykládali své posvátné masky krystaly, aby navázali kontakt ze svými bohy, vkládali je do úst soch a byli spojnicí mezi zemřelými a tímto světem. V případě nemocí obkládali lůžko nemocného příslušnými kameny.

V Persii se s krystaly obkládaly zdi domů a mešit, aby obyvatelé a věřící byli chráněny.

V Egyptě měl každý bůh svůj kámen, který byl použit vždy, když lidé potřebovali přivolat boha, nebo léčit příslušnou nemoc.

V Číně kameny zdobily korunu císařů, aby císařovi dodaly moc, jistotu a vedly ho po správné cestě.

Maorové z krystalů vyráběli sošky svých bohů a předků a obraceli se k nim v případě nemocí, válek nebo nepřízně počasí.