Design by Saffron

Použití a nošení kamenů

Krystaly, aby předaly energii člověku, musí přijít do styku minimálně s kůží člověka. Ideální je šperk na krku nebo náramek. Můžou se použít jako podložka pod nádobu s vodou, nebo dekorace do bytu.

Byla bych opatrná na elixíry, obzvlášť v případě nezkušených nováčků. Jsou kameny, které ve vodě uvolňují jedovaté látky, jejichž požitím by si mohl člověk způsobit otravu.

Nepsaným pravidlem při používání drahých kamenů je osobitost. Na kámen, který nosíte, byste neměli nechat sahat a působit jiného člověka, protože, jak již bylo řečeno, kamínky mají schopnost vstřebávat energie z okolí a předávat je svému nositeli a ovlivňovat ho.

Kameny jsou jako lidské bytosti. Když si vás vyberou je potřeba s nimi rozmlouvat, jako s přítelem. Takový kámen je pak mocnější a jeho energie intenzivnější. Když kámen zavrhnete, jeho energie se vytratí. Starejme se o ně, važme si je, jsou čím dál tím vzácnější.